Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zawody Przepisy Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012 - Inne wymagania

Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012 - Inne wymagania

Drukuj PDF
Spis treści
Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012
Wstęp
Definicje
Przepisy podstawowe
Gdy deski spotykają się
Prowadzenie wyścigu
Inne wymagania
Protesty, zadośćuczynienia
Zgłosznia i warunki dopuszczenia
Organizacja regat
Dodatki
Wszystkie strony

CZĘŚĆ 4

INNE WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE

W WYŚCIGU

Przepisy Części 4 odnoszą się tylko do desek w wyścigu.

40       OSOBISTE ŚRODKI ASEKURACYJNE

40.1 Flaga Y wystawiona z pojedynczym sygnałem akustycznym przed lub wraz z sygnałem ostrzeżenia oznacza, że zawodnicy mają obowiązek ubrać osobiste środki asekuracyjne z wyjątkiem, gdy są w trakcie zmieniania lub dostosowywania swojego ubioru osobistego lub wyposażenia. Pianki i suche sztormiaki nie są osobistym wyposażeniem asekuracyjnym.

41       POMOC Z ZEWNĄTRZ

41.1 Desce nie wolno otrzymywać pomocy z jakiegokolwiek zewnętrznego źródła, z wyjątkiem:

(a)        pomocy dla chorego lub rannego członka załogi;

(b)       po kolizji, pomocy od załogi drugiej deski celem uwolnienia desek;

(c)        pomocy w formie informacji ogólnie dostępnej, dla wszystkich desek;

(d)       informacji z niezainteresowanego źródła, którym może być inna deska w tym samym wyścigu, o którą deska nie prosiła;

(e)   innej deski, która jest również w wyścigu, mogącej pomóc przy ponownym wystartowaniu. [BB4.4(b)]

41.2    Pomoc z zewnątrz w zawodach pokazowych [BB4.4(a)]

Pomocnik może dostarczyć desce sprzęt zapasowy lub latawiec, ale jedynie poza strefą sędziowania. Deska, której pomocnik nie spełni wymagania trzymania się z dala od strefy, będzie ukarana. Kara zostanie nałożona według uznania komisji protestowej.

42       ŚRODKI NAPĘDOWE [BB2.1(a)]

Deska musi być napędzana jedynie poprzez działanie wiatru na latawiec, działanie wody na kadłub oraz przez własne działania zawodnika, bez uzyskiwania pomocy zewnętrznej.

43 UBRANIE I WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA

43.1 (a) Zawodnikowi nie wolno wykorzystywać odzieży lub wyposażenia      w celu powiększenia swojej wagi. Jednakże zawodnik może nosić      na sobie pojemnik na napój, mający pojemność co        najmniej 1 litra oraz ważący nie więcej niż 1.5 kg, gdy jest napełniony.   [BB2.1(b)]

(b)  Całkowity ciężar ubrania i wyposażenia noszonego przez członka załogi nie może przekraczać 8 kilogramów z wyłączeniem pasa trapezowego lub pasa do balastowania oraz odzieży (włączając obuwie) noszonej tylko poniżej kolana. Przepisy klasowe lub instrukcja żeglugi mogą określić mniejszy lub większy ciężar, nieprzekraczający jednak 10 kilogramów. Przepisy klasowe mogą także włączyć obuwie i inną odzież noszoną poniżej kolana do powyższego limitu. Pas do balastowania lub pas trapezowy musi mieć dodatnią wyporność i nie może ważyć więcej niż 2 kilogramy o ile przepisy klasowe nie zezwalają na zwiększenie ciężaru pasa do 4 kilogramów. Ciężary określa się według zasad wymaganych przez Dodatek H.

(c)            Jeżeli kontroler wyposażenia lub mierniczy zajmujący się ważeniem odzieży i wyposażenia uważa, że zawodnik mógł przekroczyć przepisy 43.1(a) lub 43.1(b) musi złożyć do komisji regatowej pisemny raport w tej sprawie.

43.2 Zawodnik może zmieniać wyposażenie jedynie w obszarze startowania latawców. [BB3.5]

44       KARY W CZASIE INCYDENTÓW [BB2.1(c)]

44.1    Przyjęcie kary

Deska może przyjąć Karę Punktową za złamanie jednego przepisu lub więcej przepisów Części 2 podczas zdarzenia w wyścigu. Instrukcja żeglugi może wyszczególniać używanie Kary Jednego Obrotu, która wówczas zastępuje Karę Punktową. Ewentualnie instrukcja żeglugi może wyszczególniać, że deska może wybrać pomiędzy Karą Jednego Obrotu a Karą Punktową. Jednakże, jeżeli deska spowodowała zranienie lub poważne uszkodzenie albo uzyskała znaczącą przewagę w wyścigu lub serii łamiąc przepisy, jej karą musi być wycofanie się.

44.2 Kara Punktowa

(a)   Gdy deska decyduje się przyjąć Karę Punktową, wówczas musi poinformować inną deskę jeśli to możliwe. Musi ona wypełnić formularz poprawek punktowych dla każdej kary w limicie czasu na składanie protestów.

(b)   Punkty w wyścigu dla deski przyjmującej Karę Punktową muszą być takie, jakie otrzymałaby bez tej kary, pogorszone o ilość miejsc określonych w instrukcji żeglugi. Jednakże deska nie może otrzymać gorszego wyniku punktowego niż DNF - nie ukończyła. Gdy instrukcja żeglugi nie określa ilości miejsc, będzie nią liczba całkowita (z zaokrągleniem od 0.5 w górę) najbliższa 20% ilości zgłoszonych desek. Wyniki innych desek nie ulegają zmianie; dlatego też dwie deski mogą otrzymać taką samą ilość punktów.

44.3    Kara Jednego Obrotu

Po znalezieniu się z dala od innych desek, tak szybko jak to możliwe po incydencie, deska wykonuje Karę Jednego Obrotu poprzez niezwłoczne obrócenie jej kadłuba i przepłynięcie nim pełnego obrotu 360o z kadłubem w wodzie. Zwrot przez rufę nie jest wymagany.

45 Usunięto. [B2.6]

46       OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Na pokładzie deski musi znajdować się osoba odpowiedzialna mianowana przez osobę lub organizację, która zgłosiła deskę do regat. Patrz przepis 75.

 

47                   OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAŁOGI I WYPOSAŻENIA

47.1 Deska może korzystać jedynie z wyposażenia znajdującego się na pokładzie w momencie jego sygnału przygotowania, z wyjątkiem postanowienia w przepisie 41.2. [B2.1(d)]

47.2 Usunięto. [B2.6]

47.3 W zawodach na szybkość i pokazowych zawodnicy mogą zmieniać sprzęt podczas przejazdu lub w grupie.

 

48 Usunięto. [B2.6]

49 Usunięto. [B2.6]

50 Usunięto. [B2.6]

 

51 Usunięto. [B2.6]

 

52 Usunięto. [B2.6]

 

53       TARCIE POSZYCIA

Desce nie wolno wyrzucać lub uwalniać z pojemnika substancji takich jak polimer lub stosować specjalną fakturę kadłuba lub jego elementów, które mogłyby poprawić charakter przepływu wody w obrębie warstwy przyściennej.

54 Usunięto. [B2.6 

Komentarze  

 
0 #1 Marek Rowiński Sr. 2011-06-08 13:28
Dodatek BB - Czerwiec 2011 wprowadzil następujące zmiany:

DEFINICJE:
Deska jest wywrócona gdy:
(a) jej latawiec jest w wodzie,
(b) jej linki są splątane z linkami innej deski, lub
(c) zawodnik, wyraźnie przez przypadek i na znaczący okres czasu (1) upadł do wody lub
(2) został odłączony od kadłuba.

Deska kończy kiedy, podczas gdy zawodnik utrzymuje kontakt z kadłubem, jakakolwiek część jej kadłuba lub zawodnika w normalnej pozycji przekracza linię mety z kierunku kursu od ostatniego znaku; albo po raz pierwszy, albo po wykonaniu Kary Jednego Obrotu zgodnie z przepisem 44.3, albo po naprawieniu błędu popełnionego na linii mety zgodnie z przepisem 28.1.

PRZEPIS 42.
Deska musi być napędzana jedynie poprzez działanie wiatru na latawiec, działanie wody na kadłub oraz przez własne działania zawodnika, bez uzyskiwania pomocy zewnętrznej. Jednakże zawodnik nie może robić istotnego postępu do przodu poprzez wiosłowanie, płynięcie lub chodzenie.
 

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.