Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zawody Przepisy Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012 - Gdy deski spotykają się

Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012 - Gdy deski spotykają się

Drukuj PDF
Spis treści
Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012
Wstęp
Definicje
Przepisy podstawowe
Gdy deski spotykają się
Prowadzenie wyścigu
Inne wymagania
Protesty, zadośćuczynienia
Zgłosznia i warunki dopuszczenia
Organizacja regat
Dodatki
Wszystkie strony

CZĘŚĆ 2

GDY DESKI SPOTYKAJĄ SIĘ

Przepisy Części 2 mają zastosowanie pomiędzy deskami żeglującymi w lub w pobliżu obszaru regatowego, które zamierzają być w wyścigu, w wyścigu lub były w wyścigu. Jednakże, gdy deska nie jest w wyścigu nie może ona zostać ukarana za naruszenie jednego z tych przepisów z  wyjątkiem przepisu 23.1 i 23.3. [BB3.2(a)]

Gdy deska żeglująca na podstawie niniejszych przepisów napotyka statek, który im nie podlega musi przestrzegać Międzynarodowe Przepisy Zapobiegania Zderzeniom na Morzu (MPZZnM) lub państwowe przepisy prawa drogi. Gdy instrukcja żeglugi tak stanowi przepisy Części 2 są zastępowane przez przepisy prawa drogi MPZZnM lub przez państwowe przepisy prawa drogi.

ROZDZIAŁ A

PRAWO DROGI

Deska posiada prawo drogi, gdy inna deska ma obowiązek ustąpić jej. Jednakże, niektóre przepisy Rozdziałów B, C oraz D ograniczają działania deski z prawem drogi.

10       NA PRZECIWNYCH HALSACH

Gdy deski są na przeciwnych halsach deska będąca na lewym halsie musi ustąpić desce na prawym halsie.

11       NA TYM SAMYM HALSIE, W KRYCIU

Gdy deski są na tym samym halsie i są w kryciu, deska nawietrzna musi ustąpić desce zawietrznej.

12       NA TYM SAMYM HALSIE, GDY NIE MA KRYCIA

Gdy deski są na tym samym halsie i nie są w kryciu, deska swobodna z tyłu musi ustąpić desce swobodnej z przodu.

13 WYJĄTKI DO PRZEPISU 10, 11 i 12 [BB3.2(b)]

13.1 Gdy deska zmienia hals na boku na wiatr, musi ustępować innym deskom do czasu, aż zacznie płynąć kursem ostro na wiatr. W tym czasie przepisy 10, 11 i 12 nie mają zastosowania. Jeżeli dwie deski podlegają niniejszemu przepisowi w tym samym czasie, to deska znajdująca się po lewej burcie drugiej lub znajdująca się z tyłu musi ustąpić.

13.2 Gdy jedna deska żeglując z wiatrem, wykonuje pętle swoim latawcem a druga deska tego nie robi, wówczas deska wykonująca pętle swoim latawcem musi ustąpić desce która tego nie robi. Podczas tego czasu przepisy 10, 11 i 12 nie mają zastosowania. Jeżeli dwie deski wykonują pętle swoimi latawcami w tym samym czasie, to deska zobowiązana do ustąpienia zgodnie z przepisami 10, 11 i 12 musi to zrobić.

13.3 Gdy dwie deski zbliżają się do siebie podczas żeglowania z wiatrem i nie jest możliwe zgodnie z przepisem 10, 11 lub 12 określić, która ma prawo drogi,

(a)   jeśli są one w kryciu, to deska po prawej burcie tej drugiej musi         ustąpić.

(b)   jeśli nie są one w kryciu, to deska swobodna z tyłu musi ustąpić.

 

ROZDZIAŁ B

OGRANICZENIA OGÓLNE

 

14       UNIKANIE KONTAKTU

Deska zobowiązana jest w miarę możliwości usiłować uniknąć kontaktu z inną deską. Jednakże deska posiadająca prawo drogi lub prawo do miejsca lub miejsca przy znaku:

(a)   nie musi działać w celu uniknięcia kontaktu aż do czasu, gdy    stanie się oczywiste, że ta druga deska nie ustępuje lub nie udziela          miejsca lub miejsca przy znaku; i

(b)   nie będzie ukarana na podstawie niniejszego przepisu chyba, że          nastąpił kontakt, który spowodował uszkodzenie sprzętu lub        obrażenia ciała.

15       NABYWANIE PRAWA DROGI

Gdy deska nabywa prawo drogi musi ona początkowo pozostawić drugiej desce miejsce do ustąpienia chyba, że uzyskuje ona prawo drogi w wyniku działania tej drugiej deski.

16       ZMIENIANIE KURSU LUB POZYCJI LATAWCA [BB3.2(c)]

16.1 Gdy deska posiadająca prawo drogi zmienia kurs lub pozycję swojego latawca  musi  ona  pozostawić  drugiej  desce  miejsce do  ustąpienia.

16.2 Halsując na wiatr, gdy dla deski na prawym halsie stanie się jasne, że deska na lewym halsie ustępuje poprzez przejście za jej rufą i istnieje ryzyko kontaktu, deska na prawym halsie musi jeśli to możliwe, trzymać swój latawiec wystarczająco wysoko, aby pozwolić desce na lewym halsie przejść blisko za rufą swojego kadłuba.

16.3 W wyścigu slalomowych deska z prawem drogi nie może zmienić swojego kursu ani pozycji swojego latawca podczas ostatnich 30 sekund przed jej sygnałem startu jeżeli w rezultacie inna deska musiałaby natychmiast podjąć działanie dla uniknięcia kontaktu.

17 Usunięto. [B2.6]

 

ROZDZIAŁ C

W POBLIŻU ZNAKÓW I PRZESZKÓD

Przepisy Rozdziału C nie mają zastosowania przy znaku startowym otoczonym wodą żeglowną lub jego linie kotwicznej od czasu, gdy deski zbliżają się do nich w celu wystartowania i dopóki ich nie miną. Gdy  ma zastosowanie przepis 20, przepisów 18 i 19 nie stosuje się.

18       MIEJSCE PRZY ZNAKU

18.1    Kiedy przepis 18 ma zastosowanie [BB3.1(a)]

Przepis 18 ma zastosowanie pomiędzy deskami gdy wymagane jest aby pozostawiły znak po tej samej wymaganej stronie i przynajmniej jedna z nich właśnie okrąża lub mija go. Przepis nie ma zastosowania po tym jak deska upoważniona do miejsca przy znaku minęła znak. Jednakże nie stosuje się on:

(a)   pomiędzy deskami halsującymi na przeciwnych halsach, na      wiatr;

(b)   pomiędzy deskami na przeciwnych halsach, gdy kursem   właściwym przy znaku dla jednego z nich, ale nie dla obydwóch jest wykonanie zwrotu na wiatr;

(c)   pomiędzy deską zbliżającą się do znaku, a deską opuszczającą  znak; lub

(d)   jeżeli znakiem jest ciągnącą się przeszkoda, w tym przypadku   stosuje się przepis 19.

18.2    Dawanie miejsca przy znaku

(a)   Jeżeli deski są w kryciu, deska zewnętrzna musi dać desce         wewnętrznej miejsce przy znaku chyba, że stosuje się przepis     18.2(b).

(b)   Jeżeli deski są w kryciu gdy pierwsza z nich właśnie okrąża lub          mija znak, to deska która w tym momencie jest zewnętrzna musi     od tego czasu dawać miejsce przy znaku desce wewnętrznej. Jeżeli         deska jest swobodna z przodu, gdy okrąża lub mija znak to deska,        która w tym momencie jest swobodna z tyłu musi od tego czasu     dawać miejsce przy znaku. [B3.1(b)]

(c)   Jeżeli deska jest zobowiązana przez przepis 18.2(b) do dania     miejsca przy znaku, musi to kontynuować nawet, jeżeli później krycie jest zerwane lub krycie na nowo osiągnięte.[B3.1(c)]

(d)   Jeżeli istnieje uzasadniona wątpliwość, czy deska uzyskała lub zerwała krycie we właściwym czasie powinno być przyjęte, że to nie nastąpiło.

(e)   Jeżeli deska uzyskała krycie po wewnętrznej z pozycji swobodny z     tyłu i jeżeli od momentu rozpoczęcia krycia deska zewnętrzna nie jest w stanie dać miejsce przy znaku to nie wymaga się, aby to miejsce dała.

18.3 Usunięto. [B2.6]

18.4    Zwrot z wiatrem [B3.1(d)]

Gdy deska będąca w kryciu po wewnętrznej i mająca prawo drogi musi wykonać zwrot z wiatrem lub odpadać przy znaku, aby żeglować swoim kursem właściwym, dopóki nie wykona zwrotu z wiatrem lub nie odpadnie nie może ona żeglować dalej od znaku niż jest to wymagane do żeglowania tym kursem. Przepis 18.4 nie stosuje się przy znakach bramki.

18.5    Uniewinnienie

Gdy deska korzysta z miejsca przy znaku, do którego jest upoważniona musi być uniewinniona:

(a)   jeżeli w rezultacie nie udzielenia miejsca przy znaku przez inną deskę złamie ona przepis Rozdziału A; lub

(b)   jeżeli podczas okrążania znaku żeglując swoim kursem właściwym,  złamie przepisy Rozdziału A  lub przepis 15 lub 16.

19       MIEJSCE DO MINIĘCIA PRZESZKODY

19.1    Kiedy przepis 19 ma zastosowanie

Przepis 19 stosuje się pomiędzy deskami przy przeszkodzie z wyjątkiem, gdy jest ona również znakiem, którą deski muszą pozostawić po tej samej stronie. Jednak przy ciągnącej się przeszkodzie zawsze stosuje się przepis 19, a nie przepis 18.

19.2    Dawanie miejsca przy przeszkodzie

(a)   Deska z prawem drogi może wybrać stronę, po której minie przeszkodę.

(b)   Gdy deski są w kryciu, deska zewnętrzna musi dać desce wewnętrznej miejsce pomiędzy nią a przeszkodą chyba, że nie była w  stanie  tego  zrobić  od  momentu,  gdy zaczęło się krycie.

(c)   Podczas, gdy deski mijają ciągnącą się przeszkodę jeżeli deska, która była swobodna z tyłu i zobowiązana do ustępowania osiągnie krycie pomiędzy drugą deską a przeszkodą i w momencie rozpoczęcia krycia i nie ma miejsca dla niej do przejścia pomiędzy nimi, nie jest ona upoważniona do miejsca zgodnie z przepisem 19.2(b). W czasie trwania krycia musi ona ustępować i przepisy 10 i 11 nie stosują się.

 

20       MIEJSCE DO ZWROTU NA WIATR PRZY PRZESZKODZIE

20.1    Żądanie okrzykiem miejsca do zwrotu na wiatr i reakcja na okrzyk

Deska zbliżająca się do przeszkody, żeglująca ostro na wiatr lub powyżej może żądać okrzykiem miejsce do zwrotu na wiatr dla uniknięcia innej deski na tym samym halsie. Po tym jak deska żądała miejsca,

(a)   musi dać desce, od której żądała miejsca czas na reakcję;

(b)   deska, od której żądano miejsca musi zareagować przez wykonanie zwrotu na wiatr najszybciej jak to tylko możliwe lub natychmiast odpowiedzieć "rób zwrot”, po czym dać żądającej desce miejsce do zwrotu na wiatr i unikać tej deski; i

(c)   gdy deska, od której żądano miejsca zareaguje, deska żądająca musi wykonać zwrot na wiatr najszybciej jak to możliwe.

20.2    Uniewinnienie

Gdy deska korzysta z miejsca, do którego jest upoważniona zgodnie z przepisem 20.1(b) musi być uniewinniona, jeżeli złamie ona przepis Rozdziału A lub przepis 15 lub 16.

20.3    Kiedy nie wolno żądać okrzykiem miejsca do zwrotu na wiatr

Desce nie wolno żądać miejsca chyba, że wymogi bezpieczeństwa zmuszą ją do zasadniczej zmiany kursu dla uniknięcia przeszkody. Deska również nie może żądać miejsca, jeżeli przeszkodą jest znak, który jest osiągany przez drugą deskę, od której żąda miejsca.

 

 

ROZDZIAŁ D

INNE PRZEPISY

Gdy przepisy 21 lub 22 mają zastosowanie pomiędzy dwoma deskami, przepisy Rozdziału A nie mają zastosowania.

21 BŁĘDY NA STARCIE I INNE WYMAGANIA [BB3.2(e)]

21.1 Deska żeglująca po swoim sygnale startu w kierunku przedstartowej strony linii startu lub jednego z jej przedłużeń w celu wystartowania lub wypełnienia wymagań przepisu 30.1, musi ustępować desce nieczyniącemu tego do momentu, gdy znajdzie się w całości po przedstartowej stronie linii startu.

21.2 Podczas ostatniej minuty przed swoim sygnałem startowym, deska która znacznie zwalnia lub zatrzymuje się, lub ta która dalej nie robi istotnego postępu do przodu, musi ustąpić innym deskom chyba, że jest przypadkowo wywrócona.

21.3 Deska która skacze musi ustępować desce, która tego nie robi. W tym czasie przepisy 10,11 i 12 nie mają zastosowania. Jeśli skaczą dwie deski w tym samym czasie, wówczas deska zobowiązana do ustąpienia zgodnie z przepisami 10,11 lub 12 musi to zrobić.

22       DESKA WYWRÓCONA, NA MIELIŹNIE; ORAZ UDZIELAJĄCA POMOCY [BB3.2 (e)]

22.1 W miarę możliwości deska musi unikać deski wywróconej lub takiej, która nie odzyskała sterowności po wywrotce, deski na mieliźnie, lub próbującej pomóc osobie lub statkowi w niebezpieczeństwie.

22.2 Deska wywrócona lub na mieliźnie nie może podejmować działania, które przeszkadza innej desce.

23       PRZESZKADZANIE INNYM DESKOM

23.1 Jeżeli jest rozsądnie możliwe deska nie będąca w wyścigu nie może przeszkadzać desce, która jest w wyścigu. Po ukończeniu deska musi natychmiast opuścić linię mety i znaki i unikać desek pozostających w wyścigu. [B3.2(d)]

23.2 Z wyjątkiem, gdy deska żegluje swoim kursem właściwym nie wolno jej przeszkadzać desce żeglującej na innym boku.

23.3 Desce nie wolno żeglować w obszarze trasy określonym w instrukcji żeglugi podczas rozgrywania wyścigu z wyjątkiem, gdy jest to jej własny wyścig. [B3.2(e)]

ROZDZIAŁ E

PRZEPISY DLA ZAWODÓW JAZDY POKAZOWEJ ORAZ NA SZYBKOŚĆ

24       PRZEPISY DLA ZAWODÓW POKAZOWYCH I NA SZYBKOŚĆ

24.1    Przepisy prawa drogi dla zawodów pokazowych [B4.1]

Poniższe przepisy zastępują wszystkie przepisy Części 2 – Rozdziałów A,B,C i D.

(a)   POWRACAJĄCA I WYCHODZĄCA

Deska powracająca ustępuje desce wychodzącej. Gdy dwie deski wychodzą lub powracają na tej samej fali, lub gdy żadna z nich nie jest wychodzącą lub powracającą, deska na lewym halsie ustępuje desce na prawym halsie.

(b)   DESKI NA TEJ SAMEJ FALI, POWRACAJĄCE

Gdy dwie lub więcej desek są na tej samej fali powracając, deska, która nie posiada fali musi ustępować.

(c)   SWOBODNY Z TYŁU, SWOBODNY Z PRZODU I WYPRZEDZANIE

Deska swobodna z tyłu i nieznajdująca się na fali musi ustępować desce swobodnej z przodu. Deska wyprzedzająca, która nie jest na fali musi ustępować.

(d)   STAN PRZEJŚCIOWY

Deska, która jest w stanie przejściowym musi ustępować desce, która w takim stanie nie jest. Gdy dwie deski znajdują się w stanie przejściowym w tym samym czasie to deska, która jest po lewej burcie lub z tyłu musi ustępować.

24.2 Przepisy ogólne zawodów na szybkość [B6.1]

Wszystkie przepisy Części 2 zostają zastąpione przez odpowiednie części niniejszego przepisu.

(a)   START Z PLAŻY I START Z WODY

Desce nie wolno startować z plaży lub z wody na trasie lub w obszarze startowym, z wyjątkiem, gdy ma zamiar oddalić się od trasy, aby uniknąć desek startujących lub w wyścigu.

(b)   OPUSZCZENIE OBSZARU TRASY

Deska opuszczająca obszar trasy musi ustępować deskom w wyścigu.

(c)   KONTROLOWANIE TRASY

Gdy komisja regatowa wskaże flagą pomarańczową w kierunku deski, musi ona natychmiast opuścić obszar trasy.

 

 

(d)   POWRÓT DO OBSZARU STARTOWEGO

Deska powracająca do obszaru startowego musi trzymać się z dala od trasy.

(e)   PRZEJAZD; RUNDA

Maksymalna liczba przejazdów, jakie ma wykonać każda deska w danej rundzie, będzie ogłoszona przez komisję regatową nie później niż 15  minut  przed  sygnałem  startu  pierwszej  rundy.

(f)   CZAS TRWANIA RUNDY

Czas trwania rundy musi być ogłoszony przez komisję regatową nie później niż  15 minut przed sygnałem startu następnej rundy.

(g)   WARUNKI DLA USTALANIA REKORDU

Minimalnym dystansem dla rekordu świata jest 500 m. Inne rekordy mogą być ustanawiane na krótszych dystansach. Trasa musi być określona przez tyki i celowniki na lądzie lub przez boje na wodzie. Celowniki nie mogą być zbieżne. 

Komentarze  

 
0 #1 Marek Rowiński Sr. 2011-06-08 13:28
Dodatek BB - Czerwiec 2011 wprowadzil następujące zmiany:

DEFINICJE:
Deska jest wywrócona gdy:
(a) jej latawiec jest w wodzie,
(b) jej linki są splątane z linkami innej deski, lub
(c) zawodnik, wyraźnie przez przypadek i na znaczący okres czasu (1) upadł do wody lub
(2) został odłączony od kadłuba.

Deska kończy kiedy, podczas gdy zawodnik utrzymuje kontakt z kadłubem, jakakolwiek część jej kadłuba lub zawodnika w normalnej pozycji przekracza linię mety z kierunku kursu od ostatniego znaku; albo po raz pierwszy, albo po wykonaniu Kary Jednego Obrotu zgodnie z przepisem 44.3, albo po naprawieniu błędu popełnionego na linii mety zgodnie z przepisem 28.1.

PRZEPIS 42.
Deska musi być napędzana jedynie poprzez działanie wiatru na latawiec, działanie wody na kadłub oraz przez własne działania zawodnika, bez uzyskiwania pomocy zewnętrznej. Jednakże zawodnik nie może robić istotnego postępu do przodu poprzez wiosłowanie, płynięcie lub chodzenie.
 

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.