Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zawody Przepisy Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012 - Przepisy podstawowe

Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012 - Przepisy podstawowe

Drukuj PDF
Spis treści
Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012
Wstęp
Definicje
Przepisy podstawowe
Gdy deski spotykają się
Prowadzenie wyścigu
Inne wymagania
Protesty, zadośćuczynienia
Zgłosznia i warunki dopuszczenia
Organizacja regat
Dodatki
Wszystkie strony

 

CZĘŚĆ 1

PRZEPISY PODSTAWOWE

1 BEZPIECZEŃSTWO

1.1      Udzielanie pomocy

Deska lub zawodnik musi udzielić wszelkiej możliwej pomocy każdej osobie lub statkowi będącemu w niebezpieczeństwie.

1.2      Wyposażenie ratunkowe i osobiste środki wypornościowe

Każda deska musi posiadać odpowiednie wyposażenie ratunkowe zgodne z przepisami klasowymi. Każdy zawodnik jest indywidualnie odpowiedzialny za noszenie osobistych środków wypornościowych odpowiednich do panujących warunków.

2         ŻEGLOWANIE FAIR

Deska i jej właściciel muszą współzawodniczyć zgodnie z ideą fair play i uznanymi zasadami walki sportowej. Deska może być ukarana na podstawie niniejszego przepisu jedynie w przypadku, gdy zostało wyraźnie ustalone naruszenie powyższych zasad. Dyskwalifikacja na podstawie niniejszego przepisu nie podlega odrzuceniu z punktacji łącznej deski dla serii wyścigów.

3         PRZYJĘCIE PRZEPISÓW

Każdy zawodnik oraz właściciel deski uczestniczący w wyścigu rozgrywanym według niniejszych przepisów wyraża zgodę na:

(a)   podporządkowanie się tym przepisom;

(b)   przyjęcie nałożonych kar i zaakceptowanie innych działań         podjętych w oparciu o te przepisy, które mogą podlegać odwołaniu    i procedurom rewizyjnym tam przewidzianym, jako ostateczne     ustalenie wszelkich spraw wynikających z ich zastosowania;

(c)   uszanować każde takie postanowienie, nie odwołując się do       żadnego sądu lub trybunału.

4         DECYZJA O UCZESTNICTWIE W WYŚCIGU

Każda deska jest indywidualnie odpowiedzialna za decyzję czy powinna wystartować, lub czy powinna kontynuować udział w wyścigu.

5         ANTY-DOPING

Zawodnik musi przestrzegać Światowy Kodeks Antydopingowy, przepisy Światowej Agencji Antydopingowej i Zarządzenia 21 ISAF, Kodeks antydopingowy. Zarzut, lub rzeczywiste złamanie niniejszego przepisu, musi być rozpatrywany zgodnie z Zarządzeniem 21; nie może on stanowić podstawy do protestu, a przepis 63.1 nie ma w tym wypadku zastosowania. 

Komentarze  

 
0 #1 Marek Rowiński Sr. 2011-06-08 13:28
Dodatek BB - Czerwiec 2011 wprowadzil następujące zmiany:

DEFINICJE:
Deska jest wywrócona gdy:
(a) jej latawiec jest w wodzie,
(b) jej linki są splątane z linkami innej deski, lub
(c) zawodnik, wyraźnie przez przypadek i na znaczący okres czasu (1) upadł do wody lub
(2) został odłączony od kadłuba.

Deska kończy kiedy, podczas gdy zawodnik utrzymuje kontakt z kadłubem, jakakolwiek część jej kadłuba lub zawodnika w normalnej pozycji przekracza linię mety z kierunku kursu od ostatniego znaku; albo po raz pierwszy, albo po wykonaniu Kary Jednego Obrotu zgodnie z przepisem 44.3, albo po naprawieniu błędu popełnionego na linii mety zgodnie z przepisem 28.1.

PRZEPIS 42.
Deska musi być napędzana jedynie poprzez działanie wiatru na latawiec, działanie wody na kadłub oraz przez własne działania zawodnika, bez uzyskiwania pomocy zewnętrznej. Jednakże zawodnik nie może robić istotnego postępu do przodu poprzez wiosłowanie, płynięcie lub chodzenie.
 

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.