Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zawody Przepisy Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012 - Wstęp

Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012 - Wstęp

Drukuj PDF
Spis treści
Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012
Wstęp
Definicje
Przepisy podstawowe
Gdy deski spotykają się
Prowadzenie wyścigu
Inne wymagania
Protesty, zadośćuczynienia
Zgłosznia i warunki dopuszczenia
Organizacja regat
Dodatki
Wszystkie strony

WSTĘP

 

Eksperymentalne Przepisy Współzawodnictwa Desek z Latawcem 2009-2012 zostały stworzone do używania podczas zawodów desek z latawcem  jako dogodna książka oparta na Przepisach Współzawodnictwa Desek z Żaglem 2009-2012 oraz Dodatku BB Przepisów Regatowych Żeglarstwa 2009-2012. Niniejsze przepisy są identyczne do odpowiednich przepisów z Przepisów Współzawodnictwa Desek z Żaglem 2009-2012 oraz Dodatku BB Przepisów Regatowych Żeglarstwa 2009-2012. Jednakże każdy przepis Dodatku BB przepisów ogólnych został umieszczony w tej książce we właściwym miejscu a za nim, w nawiasach, numer tego przepisu z Dodatku BB. Na przykład przepis BB16.3 przepisów ogólnych pokazany jest w tej książce  jako przepis 16.3 a za nim [B3.2(b)]. Każdy nowy eksperymentalny przepis dla desek z latawcem w Dodatku BB przepisów ogólnych został umieszczony we właściwym miejscu a za nim, w nawiasach, numer tego eksperymentalnego przepisu. Na przykład przepis BB13.2 przepisów ogólnych jest pokazany w tej książce jako 13.2 a za nim [BB13.2].

 

Zmiany w przepisach. Przepisy regatowe są uaktualniane i publikowane co cztery lata przez Międzynarodową Federacje Żeglarską  (ISAF), która stanowi władzę międzynarodową w zakresie sportu żeglarskiego. Niniejsze wydanie wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2009 roku. Znaki na marginesach wskazują istotne zmiany w Częściach 1 – 7 oraz w Definicjach w stosunku do edycji 2005 – 2008. Nie przewiduje się zmian przed rokiem 2013. Jednak zmiany uznane przez ISAF za pilne do wprowadzenia przed upływem tego terminu, będą ogłaszane przez władze krajowe i publikowane na stronie internetowej ISAF (www.sailing.org) oraz stronie internetowej IKA (www.internationalkiteboarding.org).

Kodeksy ISAF. Kodeks uprawnień ISAF, Kodeks reklamowania ISAF, Kodeks antydopingowy ISAF oraz Kodeks klasyfikacji zawodników (Zarządzenia ISAF 19, 20, 21 i 22) są przywoływane w definicji Przepisu, ale nie są włączone do niniejszego wydania, ponieważ mogą być zmienione w dowolnym czasie. Najnowsze wersje kodów są dostępne na stronie internetowej ISAF.

Przypadki regatowe i Decyzje arbitrów. ISAF publikuje interpretacje przepisów regatowych w Książce przypadków regatowych na lata 2009-2012 i uznaje je, jako oficjalne interpretacje oraz objaśnienia przepisów. Publikacje te są dostępne na stronie internetowej ISAF.

Terminologia. Określenia użyte w takim znaczeniu jak w Definicjach pisane są kursywą, a w preambułach - kursywą pogrubioną (np. w wyścigu i w wyścigu). ‘Deska’ oznacza deskę kiteboardingową i zawodnika na tej desce; gdy deska spotyka jacht to wówczas oznacza ‘jacht’. ’Przepis regatowy’ oznacza przepis w Przepisach Regatowych Żeglarstwa. Określenie ‘komisja regatowa’ obejmuje dowolną osobę fizyczną lub komisję, wykonującą zadania komisji regatowej. ’Zmiana’ przepisu obejmuje dodanie lub usunięcie całego lub jego części. ’Władza krajowa’ oznacza przedstawiciel ISAF w danym kraju. Inne słowa i określenia używane są w znaczeniu powszechnie rozumianym w zastosowaniach żeglarskich lub ogólnych.

Dodatki. Przepisy Dodatku, które mają zastosowanie, otrzymują znaczenie nadrzędne nad wszystkimi pozostającymi z nimi w sprzeczności przepisami Części 1-7 i Definicjami. Każdy z Dodatków oznaczony jest literą. Odnośnik do przepisu występującego w danym Dodatku składać się będzie z litery oraz numeru przepisu (np. ’przepis A1’). Nie istnieje Dodatek I lub O a Dodatki C, D, E oraz P nie mają zastosowania w kiteboardingu. Dodatek A jest częścią Eksperymentalnych Przepisów Współzawodnictwa Desek z Latawcem i mogą być użyte inne Dodatki z książki Przepisów Zawodów Desek z Żaglem.

Zmiany w Przepisach. Zarządzenia władzy krajowej, przepisy klasowe oraz instrukcja żeglugi mogą zmienić przepis regatowy jedynie w zakresie dopuszczonym przepisem 86.

Zmiany w Zarządzeniach Władzy Krajowej. Władza krajowa może ograniczyć zmiany do jej zarządzeń, zgodnie z postanowieniami przepisu 88.2.

  

Komentarze  

 
0 #1 Marek Rowiński Sr. 2011-06-08 13:28
Dodatek BB - Czerwiec 2011 wprowadzil następujące zmiany:

DEFINICJE:
Deska jest wywrócona gdy:
(a) jej latawiec jest w wodzie,
(b) jej linki są splątane z linkami innej deski, lub
(c) zawodnik, wyraźnie przez przypadek i na znaczący okres czasu (1) upadł do wody lub
(2) został odłączony od kadłuba.

Deska kończy kiedy, podczas gdy zawodnik utrzymuje kontakt z kadłubem, jakakolwiek część jej kadłuba lub zawodnika w normalnej pozycji przekracza linię mety z kierunku kursu od ostatniego znaku; albo po raz pierwszy, albo po wykonaniu Kary Jednego Obrotu zgodnie z przepisem 44.3, albo po naprawieniu błędu popełnionego na linii mety zgodnie z przepisem 28.1.

PRZEPIS 42.
Deska musi być napędzana jedynie poprzez działanie wiatru na latawiec, działanie wody na kadłub oraz przez własne działania zawodnika, bez uzyskiwania pomocy zewnętrznej. Jednakże zawodnik nie może robić istotnego postępu do przodu poprzez wiosłowanie, płynięcie lub chodzenie.
 

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.