Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zawody Przepisy ZoR Regaty Kiteracing PZŻ i PSKite Puck 17-18 maja

ZoR Regaty Kiteracing PZŻ i PSKite Puck 17-18 maja

Drukuj PDF

Rejsigowy Puchar Polski 2012 zaczynamy w Pucku w dniach 17-18 maja. Polski Związek Żeglarski organizuje wieloformatowe regaty, w których kiteracing odbędzie się podczas pierwszych dwu dni regat. Poniżej ZoR. Przypominamy, że 19 maja przeskakujemy z Pucka do Chałup na Kemping III gdzie odbędzie się pierwsze edycja Ford Kite Cup z konkurencjami freestyle i racing. Regulamin FKC (ZoR) opublikujemy do końca tego tygodnia.

PUCHAR POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

Puck, 17-20 maja i 25-27 maja 2012 r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Organizatorem regat jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku. Regaty będą rozgrywane na akwenie Zatoki Puckiej w dniach 17-20 maja i 25-27 maja 2012 roku.

1 PRZEPISY
1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z 'przepisami' zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF.
1.2 Dodatek P – specjalne procedury za naruszenie przepisu 42 ma zastosowanie.
1.3 Regulamin PZŻ - Zasady organizacji żeglarskich sportowych w 2012 roku ma zastosowanie.

2 REKLAMOWANIE
2.1 Łodzie mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora.

3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA i KLASY
3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF
3.2 Regaty dla poszczególnych konkurencji zostaną rozegrane w następujących terminach:

Konkurencja
Kiteboarding 17-18.05.2012 r.
RS:X, Techno 293 17-20.05.2012 r.
Laser, Laser 4.7, 29er, 49er 18-20.05.2012 r.
Finn, Laser Radial K i M, OK-Dinghy, Europa, FD, 470 K i M, 420, Cadet, l'Equipe 25-27.05.2012 r.

3.3 Zgłoszenia ilości uczestników do regat należy przesłać do MOKSiR Puck w terminie do 10.05.2012 r. Zgłoszenia nadesłane po upływie powyższego terminu podlegać będą opłacie wpisowego podwyższonej o 50% względem kwot określonych w punkcie 4.1.
3.4 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
 dowód wpłaty wpisowego do regat;
 aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich);
 licencja sportowa zawodnika PZŻ;
 ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
 certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym;
 licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).

4 WPISOWE DO REGAT
4.1 Wpisowe do regat wynosi: 60PLN. Wpisowe w przypadku zgłoszenia po 10.05.2012 r. 90PLN

5 FORMAT
5.1 Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów.

6 PROGRAM
6.1 Zgłoszenia finalne należy dokonać w biurze regat w Porcie Jachtowym w Pucku w dniu poprzedzającym pierwszy wyścig danej konkurencji w regatach, w godzinach 16.00-20.00. Zawodnicy, którzy nie dopełnią procedury zgłoszeniowej w powyższym terminie, podlegają opłacie wpisowego określonej w punkcie 4.1, podwyższonej o 50%.
6.2 Pierwsza odprawa trenerów i kierowników ekip odbędzie się w dniu zgłoszeń danej konkurencji do regat, o godzinie 20.30 w porcie jachtowym w Pucku.
6.3 Program regat będzie następujący:
Kiteboarding, 17-18 maja 2012 r.; maksymalna ilość wyścigów 10.
6.4 Każdego dnia starty do wyścigów planowane są o godz. 11.00.
6.5 W ostatnim dniu regat danej konkurencji sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 15.00 (w przypadku konkurencji Kiteboarding nie później niż o godz. 17.00).

7 POMIARY
7.1 Wszystkie łodzie mają obowiązek umieszczenia właściwych liter przynależności państwowej i numerów na żaglach.
7.2 Wszystkie łodzie mają obowiązek być gotowe do ewentualnej inspekcji sprzętu od godziny 08.30 pierwszego dnia rozgrywania wyścigów dla swojej konkurencji.
7.3 Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi mogą zostać dokonane w dowolnym czasie podczas regat.

8 INSTRUKCJA ŻEGLUGI
8.1 Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat w Porcie Jachtowym w Pucku.

9 TRASY
9.1 Wyścigi rozgrywane będą na trasach trapezowych lub na wiatr i z wiatrem. Mogą być stosowane modyfikacje tras zakładające umieszczenie linii mety bliżej brzegu.
9.2 Planowane jest rozegranie regat na 2 trasach.

10 SYSTEM KAR
10.1 Dla klas 29er i 49er kara dwóch obrotu zostaje zastąpiona karą jednego obrotu. Zmienia to przepisy 44.1 i P2.1.
10.2 Decyzje zespołu protestowego będą ostateczne. Prawo do odwołań zostaje zniesione na podstawie PRŻ 70.5.

11 PUNKTACJA
11.1 W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A. Przepis B8 nie ma zastosowania.
11.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów. W przypadku rozegrania 5 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.

12 ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

12.1 Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
12.2 Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek przebywać na zewnątrz jakichkolwiek obszarów, w których jachty mogą być w wyścigu, od czasu sygnału przygotowanie do pierwszego startu pierwszej konkurencji do czasu ukończenia przez wszystkie jachty lub do momentu zasygnalizowania przez komisję regatową odroczenia, generalnego odwołania lub przerwania.
12.3 Wszystkie osoby prowadzące łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek przedstawić ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR.

13 POSTOJOWANIE SPRZĘTU
13.1 Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez Organizatorów.

14 KOMUNIKACJA RADIOWA
14.1 Będąc w wyścigu łodzie nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych i telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających łączność, niż dostarczone przez komisję regatową.

15 NAGRODY
15.1 Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1-3 w poszczególnych konkurencjach otrzymają nagrody okolicznościowe

16 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
16.1 Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, czy deskę windsurfingową, wynikającą z udziału w regatach.

17 PRAWA DO WIZERUNKU
17.1 Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
17.2 Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.

18 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE:

Polski Związek Żeglarski - Tomasz Chamera

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – Adam Baran, tel. 058 6732951

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

http://moksir.puck.pl

 

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.