Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zawody Dokumenty ZoR Racing Molo-Surf Kite Cup 2011

ZoR Racing Molo-Surf Kite Cup 2011

Drukuj PDF

Fanatycy i kibice racingu spotykają się w najbliższą sobotę tj 28 maja na kempingu Chałupy 6 na Regatach InfoSys-Molo Surf Kite Cup.
Jest to już trzecia edycja tych zawodów. Poprzednie edycje były świetnie rozegrane i skupiały sporą ilość zawodników. Liczymy na jeszcze większą ilość startujących i kibiców. Trzymamy kciuki!

Zawiadomienie o Regatach (ZoR) w pełnej treści poniżej:

 

INFOSYS – MOLO
SURF KITE CUP

Kemping Chałupy 6
Regaty sankcjonowane przez Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu (PSKite)

ZAWIADOMIENIE O REGATACH (ZoR)

1.         REGATY
1.1.      Regaty zostaną rozegrane w terminie 28 – 30 maja 2011.
1.2.      Zostaną rozegrane następujące konkurencje główne: Racing w kategoriach wiekowych (junior, senior, master). Konkurencje drugoplanowe również możliwe do rozegrania wymienione są w Regulaminie Pucharu Polski PSKite 2011.
1.3.      Za pierwsze miejsce uzyska się następującą ilość punktów: 250.
1.4.      Wysokość całkowitej puli nagród finansowych wynosi: 5000 PLN                            
Zostaną również rozdane nagrody rzeczowe o przybliżonej wartości: 6000 PLN.  
1.5.      Do rozegrania konkurencji wymagane jest ukończenie jednego wyścigu.
1.6.      Skład Komisji Regatowej: Mariusz "Molo" Kowalewski (Dyrektor Regat), Sebastian Rogiński (Sędzia Główny), Janek Lisewski i Mikołaj Szweda (sędziowie).

2.         ORGANIZATOR I KOORDYNATOR
2.1.      Organizatorem regat jest: 
Infosys oraz szkoła Molo Surf Kemping Chałupy 6
2.2.      Koordynatorem regat jest:
Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu PSKite. ul. Grochowe Łąki 6, 61-752 Poznań

3.         PRZEPISY
3.1.      Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z następującymi przepisami:
a. Eksperymentalne Przepisy Współzawodnictwa Desek z Latawcem 2009-2012 (zwane w skrócie: Przepisy Regatowe Kiteboardingu - PRK),
b. Przepisy Rozgrywania Course Racing PSKite,
c. Kodeks Postępowania PSKite,
d. Zawiadomienie o Regatach (ZoR) oraz Instrukcja Żeglugi (IŻ),
e. ostatnie poprawki PRK:
- System startowy zgodny z Przepisami Rozgrywania CR PSKite
- Alternatywny System Punktowy (za pierwsze miejsce uzyskuje się 0,7 punktu)

4.            WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
4.1.         W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy polscy i zagraniczni.
4.2.         Uczestnicy mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w regatach mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod numerem: 607 780 260
4.3.         Rejestracja zawodników odbędzie się na miejscu rozgrywania regat w sobotę 28 maja w godzinach 8.00 – 9.00.
4.4.         Warunkiem przyjęcia zgłoszenia będzie osobista rejestracja w biurze regat, wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego, wpłata wpisowego, złożenie
oświadczenia o podporządkowaniu się obowiązującym przepisom przeprowadzenia regat, zgoda na wykorzystanie wizerunku, złożenie oświadczenia o stanie
zdrowia pozwalającego na uczestnictwo w zawodach sportowych, złożenie oświadczenia o pozostawieniu sprzętu na terenie regat na ryzyko własne, złożenie
oświadczenia o posiadaniu polisy OC.
4.5.         Zawodnicy niepełnoletni muszą pozostawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów    zezwalającą na udział niepełnoletniego zawodnika w zawodach
kitesurfingowych.
4.6.         Zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC oraz dokument potwierdzający datę urodzenia.
4.7.         Nie ma ograniczeń liczby zawodników w kategoriach mężczyzn i kobiet.
4.8.         W nadzwyczajnych przypadkach losowych Dyrektor Regat może dopuścić do regat zawodnika nieobecnego podczas rejestracji. Warunkiem jest wcześniejsze
skontaktowanie się z Dyrektorem Regat.

5.         WPISOWE
5.1.      Wysokość wpisowego do regat wynosi 30 PLN w przypadku juniorów i młodzików oraz członków PSKite oraz 50 PLN w przypadku pozostałych zawodników.
5.2.      Wpisowe upoważnia do uczestnictwa w każdej konkurencji przeprowadzanej podczas regat.
5.3.      Wpisowe zostaje przyjęte przez Organizatora na miejscu regat podczas rejestracji.

6.         PROGRAM REGAT
6.1       Program regat będzie następujący:
Sobota 28 maja. Zapisy: 8.00-9.00; Skippers’ meeting: 9.30; Pierwszy możliwy start: 10.00 
Zakończenie zawodów niedziela 29 maja godz. 19.00
Poniedziałek 30 maja jest dniem rezerwowym na przypadek gdyby nie udało się rozegrać żadnego wyścigu w sobotę i niedzielę. 
Dodatkowo w piątek 27 maja i poniedziałek 30 maja zapraszamy na prezentację i testy sprzętu Northkiteboarding oraz spotkanie z zawodnikami NKB    
Błażejem Ożógiem i Wojtkiem Isselem.
W powyższych dniach będą również prowadzone warsztaty kite race oraz prezentacja kamer Go-Pro. 
6.2       Planowane jest rozegranie maksymalnie 8 wyścigów w ciągu jednego dnia. W tym 4 wyścigi back to back. Po 4 wyścigach przerwa i po przerwie kolejne 4

7.         REKLAMOWANIE I PRAWA DO WIZERUNKU    
7.1     Zawodnicy zobowiązani są do noszenia przyznanych im oficjalnych koszulek startowych zawierających znaki reklamowe sponsorów regat, podczas udziału w
konkurencjach, treningach, oficjalnych prezentacjach (ceremonia zamknięcia, udzielanie wywiadów, sesja zdjęciowa). Nie przestrzeganie tego wymogu będzie
skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.
7.2.      Zawodnicy zobowiązani są do naklejenia i ekspozycji loga regat w oznaczonych miejscach na desce (zgodnie z punktem 8) na czas trwania regat podczas udziału w 
konkurencjach, treningach, oficjalnych prezentacjach (ceremonia zamknięcia, udzielanie wywiadów, sesja zdjęciowa). Nie przestrzeganie tego wymogu będzie
skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.
7.3       Reklamy indywidualne zawodników sponsorowanych przez firmy konkurencyjne wobec sponsorów regat nie mogą być eksponowane na latawcu. Reklamy
indywidualne mają natomiast prawo być eksponowane  na desce. Nie przestrzeganie tego wymogu będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.
7.4.      Reklamy indywidualne zawodników sponsorowanych przez firmy konkurencyjne muszą być zgłoszone podczas rejestracji.
7.5.      Zawodnicy nie mogą prowadzić akcji marketingowych i promocyjnych eksponujących w znaczący sposób logo swojego sponsora bez pisemnej zgody organizatora
regat pod rygorem dyskwalifikacji.
7.6.      Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów na utrwalonych w czasie trwania regat
materiałach zdjęciowych, filmowych i innych promocyjnych oraz medialnych dotyczących regat na wszystkich polach eksploatacji.

8.         SPRZĘT            
Sprzęt zawodników ma być oznaczony w następujący sposób (oznakowanie zostanie dostarczone przez Organizatora): naklejka umiejscowiona na desce
zgodnie z instrukcją podaną podczas skippers’ meeting.

9.         IDENTYFIKACJA
9.1.      Każdemu zawodnikowi zostanie wylosowany numer startowy umieszczony na lajkrze.
9.2.      Lajkra z numerem startowym musi być zawsze widoczna podczas rywalizacji na wodzie.

10.       OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ (Official Notice Board ONB)
Tablica ONB będzie umieszczona przy biurze regat.

11.       INSTRUKCJA ŻEGLUGI (IŻ)
11.1.    Po zakończeniu procedury zgłoszeniowej IŻ będzie wywieszona na ONB.               
11.2.    Zmiany w IŻ muszą być zatwierdzone przez reprezentanta PSKite.

12.       TRASY I FORMATY ROZGRYWANIA REGAT
12.1.    Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami punktu 3.
12.2.    Trasy zostaną przedstawione graficznie w IŻ.

13.       SYSTEM KAR
System Kar Punktowych według PRK. Każde zgłoszenie kary musi być przedstawione Komisji Regatowej w przewidzianym czasie 30 minut po ukończeniu
wyścigu poprzez wypełnienie formularza  Poprawek punktowych w kiteboardingu (Uzupełnienie T, PRK). Zawodnik może wybrać pomiędzy Karą Jednego
Obrotu a Karą Punktową. Kara Jednego Obrotu zastępuje Karę Punktową.

14.       PUNKTACJA
14.1.    Każdy wyścig będzie punktowany według Alternatywnego Systemu Małych Punktów:

Miejsce

1

2

3

Każde następne

DNF

DNS

DSQ

Punkty

0.7

2

3

Dodać 1 punkt

Liczba zawodników na mecie +1

Liczba zgłoszonych zawodników + 1

Liczba zgłoszonych zawodników + 1

14.2.       Ilość najgorszych wyników odrzucanych w zależności od ilości ukończonych wyścigów:

Ilość wyścigów

1-3

4-6

7-10

11-15

16 i więcej

Ilość odrzuconych wyścigów

0

1

2

3

4

14.3.       W przypadku nierozegrania regat zarejestrowani zawodnicy uzyskują punkty za uśrednione miejsce zgodnie ze wzorem: M=N/2 (w przypadku nieparzystej ilości
zawodników: M=N+1/2).

15.          NAGRODY
15.1.       Zwycięzcy regat będą wyróżnieni nagrodami finansowymi, rzeczowymi, dyplomami oraz pucharami.
15.2.       Następująca ilość czołowych zawodników będzie wyróżniona nagrodami finansowymi według poniższego podziału procentowego:

W przypadku startujących 8 lub więcej kobiet

W przypadku startujących 2 kobiet

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

Razem

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

Razem

Mężczyźni (%)

29

19

12

7

3

0

0

0

70%

Mężczyźni (%)

35

25

15

10

5

0

0

0

90%

Kobiety (%)

14

8

5

3

0

0

0

0

30%

Kobiety (%)

10

0

x

x

x

x

x

x

10%

W przypadku startujących 4-7 kobiet

W przypadku startujących 0-1 kobiet

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

Razem

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

Razem

Mężczyźni (%)

31

21

13

8

3

0

0

0

76%

Mężczyźni (%)

39

28

17

11

5

0

0

0

100%

Kobiety (%)

13

7

4

0

x

x

x

x

24%

Kobiety (%)

0

x

x

x

x

x

x

x

0%

W przypadku startujących 3 kobiet

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

Razem

Mężczyźni (%)

33

23

14

9

4

0

0

0

82%

Kobiety (%)

12

6

0

x

x

x

x

x

18%

15.3.       W przypadku mniejszej ilości zawodników niż nagradzana ilość miejsc, następuje kumulacja sum dla pozycji nierozdanych i równomierny podział na wszystkich
zgłoszonych zawodników danej kategorii.
15.4.       Następująca ilość czołowych zawodników będzie wyróżniona dodatkowo za wszystkie wymienione poniżej miejsca:
a) dyplomami: wszyscy zawodnicy,
b) pucharami: pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii kobiet i mężczyzn.
15.5.        Nieobecność nagrodzonego zawodnika podczas ceremonii zamknięcia będzie skutkowała konfiskatą nagród pieniężnych i rzeczowych i przekazaniem ich dla   
organizatora (z wyjątkiem przypadków uzgodnionych z organizatorem). Powyższe nie ma zastosowania w przypadku nagród sportowych (dyplomy, medale i
puchary).
15.6.        Kategorie Juniorów i Masters nagradzane będą nagrodami rzeczowymi.
15.7.        W przypadku, gdyby nie udało się rozegrać regat, 50% puli finansowej zostanie podzielona a nagrody rzeczowe (rozlosowane) pomiędzy zarejestrowanych
zawodników.

16.          PRZECHOWYWANIE SPRZĘTU
Sprzęt zawodników będzie można pozostawić na noc w zamkniętym ale niechronionym pomieszczeniu (każdy zawodnik zostawia sprzęt na własną
odpowiedzialność).

17.          ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I UBEZPIECZENIE
17.1.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na regaty, w trakcie ich trwania jak i powrotu z nich.
17.2.       Każdy uczestnik bierze udział w każdych regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatora  nie zwalnia
uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez uczestnika lub jego sprzęt.
17.3.       Indywidualną decyzją i odpowiedzialnością każdego zawodnika jest podjęcie decyzji odnośnie startu bądź jego przerwania w dowolnym momencie mając na
względzie bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników regat.
17.4.        Każdy z zawodników jest osobiście odpowiedzialny i zobowiązany do używania sprzętu kitesurfingowego, który zaopatrzony jest w niezbędne systemy
bezpieczeństwa i nadaje się do bezpiecznego używania w warunkach pogodowych, które mogą wystąpić podczas rozgrywania regat.
17.5.        Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia bądź zaginięcie sprzętu podczas trwania regat.
17.6.        Organizator nie odpowiada za kontuzje, utratę zdrowia lub życia, które mogą być wynikiem uczestnictwa w regatach
17.7.        Jeśli Sędziowie, Dyrektor Regat uznają, że zawodnik potrzebuje pomocy lub jakiejkolwiek asysty, zawodnik zobowiązany jest do przyjęcia tej pomocy oraz
zastosowania się do wszelkich instrukcji wydanych przez wyżej wymienione osoby bądź przez ekipę ratunkową.
17.8.        Podczas treningów oraz wszystkich rozgrywanych konkurencji rekomendowane jest używanie kasków i kamizelek ochronnych.
17.9.        Każdy uczestnik zobowiązany jest do odpowiedniego ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej.     Zaleca się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków.

18.          TESTY ANTIDOPINGOWE I NARKOTYKOWE
Przypomina sie zawodnikom o obowiązujących przepisach antydopingowych ISAF. Testy narkotykowe       oraz antydopingową mogą być przeprowadzane  
podczas regat.

19.          NOCLEG I PARKOWANIE
Informacje o noclegu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Informacje o parkowaniu: 607 780 260

20.          INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

20.1.       Organizator:
Infosys – szkoła Molo Surf
Kontakt mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
20.2.        Koordynator:      
Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu PSKite.
Strona internetowa: www.pskite.pl
Kontakt mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.

Logowanie

Kalendarz zawodów

maj 2024
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 192 gości