Cele

piątek, 16 lipca 2010 00:00 Adam Szymański
Drukuj

Ogólnym celem PSKite jest popieranie rozwoju kiteboardingu we wszystkich jego formach oraz realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności poprzez:

1. organizację, popularyzację i rozwój kiteboardingu w Polsce,

2. podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju różnych form kiteboardingu,

3. kultywowanie oraz wzbogacanie, w ramach swojej działalności, wartościowych tradycji sportu kiteboardingowego, w szczególności w szeregach członków Stowarzyszenia

4. zaspokajanie potrzeb członków Stowarzyszenia w zakresie uprawiania kiteboardingu,

5. praca z młodzieżą,

6. ustalania kalendarza imprez,

7. ocena przeprowadzonych zawodów,

8. pomoc członkom w udziale w zawodach międzynarodowych

Należy przy tym wyjaśnić, że przez kiteboarding rozumie się różne formy sportu z wykorzystaniem latawca: kitesurfing, snowkiting, landkiting i inne.