Walne Zebranie Członków PSKite 11.04.2022

poniedziałek, 28 marca 2022 18:52 Marek Rowiński Sr.
Drukuj

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Kiteboardingu z siedzibą w Warszawie ogłasza Walne Zebranie Członków 11 kwietnia o godzinie 19.00
Walne odbedzie sie hybrydowo w Klubie Sportowym Spójnia-Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2 oraz on line (szczegóły techniczne podamy na kilka dni przed spotkaniem)
Porządek obrad (poniżej):

Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu i stwierdzenie quorum w zakresie  możliwości podejmowania uchwał.
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
Zgłoszenie kandydatów oraz podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Zarządu  na kolejną kadencję.
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium poprzedniemu  Zarządowi.
Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu za poprzednie lata.
Zmiana statutu Stowarzyszenia
Wolne wnioski.

Zapraszamy
Zarząd PSKite